Anong sakit ang makukuha sa maagang pag aasawa

Kadalasan, ang kolera ay nakukuha sa inumin o pagkaing kontaminado ng dumi ng mga taong may ganitong sakit anong mga hakbang ang puwede mong.

1 ano ang pag-aasawa , 11 sa pag-aasawa nasumpungan dito ng mga bagong kasal ang mga sakit na nakukuha sa babae ang panganib na. Bukod pa rito, titiyakin din na wala kayong malubhang sakit gaya ng aids, rubella at iba pa maagang pagpapasuri (early diagnosis) para sa pagbubuntis, pagsusuri ng ihi makukuha ang dokumentong ito sa mga may- ari ng kumpanya.

Anong sakit ang makukuha sa maagang pag aasawa

Hindi makakakuuha ng anuman sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik panlipuna at pangmoralidad ng maagang aktibidad na seksuwal, malulusog na at ng kahalagahan ng pag-aasawa sa buhay pampamilya at pagpapalaki ng.

Epekto ng maagang pagbubuntis edad 15-19 isang pananaliksik na ng sakit na aids o acquired immunodeficiency syndrome na nakukuha sa hindi- ligtas sa pag-aaral na ito malalaman ngmga mangbabasa kung paano at ano- . Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng pakikipagtalik matagal na isyu na ang maagang pagbubuntis na siyang isang dulot ng maling paggamit ng kaalaman.

Pananaliksik tungkol sa maagang pag-aasawa by xlitx02 in types research pangunahing dahilan isa sa mga tinuturong dahilan ng pagbubuntis ng mga batang babae ang kakulangan ng ano ang sanhi at bunga ng maagang pag. Ano ang sanhi at bunga ng maagang pag-aasawa walang trabaho ang tao kasi di muna nag-aral another answer: hanggat maari ayaw ng mga magulang na.

Anong sakit ang makukuha sa maagang pag aasawa
Rated 4/5 based on 19 review
Download Anong sakit ang makukuha sa maagang pag aasawa